Τί κερδίζει ὁ κουλουρτζής;

Προσθέστε ἐδῶ τὴν δική σας ἄποψη… (προαιρετικό)