ΣΠΕΦ: Αποκλείονται «αιτήσεις θεραπείας» θεραπείας

Διακριτή μεταχείριση από το ΥΠΑΝ στις «αιτήσεις θεραπείας» καταγγέλλει ο ΣΠΕΦ
Αυθαιρεσίες και διακριτή μεταχείριση από το ΥΠΑΝ στην εξέταση των αιτημάτων θεραπείας, όπου αποκλείονται επενδυτικά σχέδια που «κουρεύτηκαν» με τον τυποποιημένο πίνακα της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, καταγγέλλει ο ΣΠΕΦ.

Επιστολή προς την Πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης απέστειλε ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά, καταγγέλλοντας αυθαιρεσίες και διακριτή μεταχείριση στην εφαρμογή των ν. 4098/2012 και ν. 4146/2013, όσον αφορά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας για την αναμόρφωση του απολογισμού των Αποφάσεων Ολοκλήρωσης των φωτοβολταϊκών επενδύσεων στα πλαίσια του αναπτυξιακού ν. 3299.Όπως επισημαίνει ο ΣΠΕΦ, δεν προκύπτει από πουθενά ούτε και συνάδει με την λογική η δυνατότητα του υπουργείου Ανάπτυξης να μην αποδέχεται αιτήσεις θεραπείας επενδυτών που οριζόντια, άδικα και αναδρομικά «κουρεύτηκε» ο απολογισμός των επενδύσεων τους στις Αποφάσεις Ολοκλήρωσης του υπουργείουβάσει ενός ενιαίου και αυθαίρετου πίνακα τυποποιημένου κόστουςφωτοβολταϊκών επενδύσεων όπως εκδόθηκε από την Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή (Κ.Γ.Ε.) του υπουργείου το 2011 και εφαρμόστηκε αναδρομικά οδηγώντας σε καταστροφικά ποσοστά περικοπών άνω του 20%.Είναι απολύτως εκτός πνεύματος νόμου και λογικής η εξέταση αιτήσεων θεραπείας για περιπτώσεις μόνο όταν ο ίδιος αυτός αυθαίρετος πίνακας ενσωματώθηκε σε υπουργικές Αποφάσεις το 2012 και όχι στην πρότυπη μορφή του ως ισοπεδωτικά εφαρμόστηκε από το 2011 από την Κ.Γ.Ε. αναδρομικά και σε προγενέστερα της έκδοσης του αιτήματα.

Καταλήγοντας ο ΣΠΕΦ ζητάει από την πολιτική ηγεσία την ισότιμη και επί της ουσίας εφαρμογή του ν. 4146 για όλους τους θιγόμενους που υπέβαλαν αιτήματα θεραπείας επί της αναμόρφωσης του απολογιστικού κόστους των Αποφάσεων Ολοκλήρωσης στην βάση των ατομικών εκθέσεων πιστοποίησης του Κεντρικού Οργάνου Ελέγχου (ΚΟΕ) και μέχρι του ύψους των Αποφάσεων Υπαγωγής.

Δείτε ολόκληρη η επιστολή του ΣΠΕΦ στη δεξιά στήλη «Συνοδευτικό υλικό».

πηγη