ΣΑΣΚΙΑ ΣΑΣΕΝ : «Στην Ελλάδα έχουμε μια οικονομική “εκκαθάριση”»

Ελεύθερη Λαική Αντιστασιακή Συσπείρωση

Sassen-Saskia

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ της ΣΑΣΚΙΑ ΣΑΣΕΝ *

στον Τάσο Τσακίρογλου

Με διεισδυτική ματιά η Σ. Σάσεν αναλύει τη νέα δυναμική του καπιταλισμού τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, η οποία ωθεί τεράστιες μάζες ανθρώπων έξω από την παραγωγή και την κοινωνική ζωή, σε αντίθεση με την κεϊνσιανή περίοδο, κατά την οποία υπήρχε η γενική τάση ενσωμάτωσης των εργαζομένων στο σύστημα. Παράλληλα αναλύει την έννοια του «συρρικνούμενου οικονομικού χώρου» σε κράτη όπως η Ελλάδα και η Ισπανία, τονίζοντας ότι δεν αποτελούν μοναδικές περιπτώσεις, αλλά εκφράζουν τη βαθύτερη τάση του συστήματος.

«Λιτότητα και αποπληρωμή του χρέους είναι μηχανισμοί πειθάρχησης»

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.075 επιπλέον λέξεις