Φωτογράφος κάνει τη μέρα… νύχτα με μαγικό τρόπο μέσα από το φακό του[εικόνες]