ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ;

Olympia.gr

20130808-143351.jpg

Θα θέσω ένα ερώτημα στον, ευαίσθητο στα ζητήματα αυτά, πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού κ. Δημήτρη Κυριτσάκη.

Η καταγγελία για την ΓΕΡΜΑΝΟΣ έγινε στα τέλη του 2009, μόλις ανέλαβε πρόεδρος ο κ. Κυριτσάκης. Μαζί με την καταγγελία κατετέθησαν τα συμβόλαια της ΓΕΡΜΑΝΟΣ με τους δικαιοδόχους.
Λόγω της σοβαρότητας της καταγγελίας και της προφανούς παράβασης της νομοθεσίας από την ΓΕΡΜΑΝΟΣ ξεκίνησε αμέσως η έρευνα, τον Απρίλιο του 2010. Όλα ως εδώ καλά, πολύ καλά θα έλεγα.

Τον Αύγουστο του 2010 έχει γίνει έφοδος στην ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σε

Δείτε την αρχική δημοσίευση 362 επιπλέον λέξεις