Η Ισλανδία απάντησε στην κρίση δημοκρατικά. Και η Ελλάδα, κύριε;