Πεζοπορία στον (λαβωμένο από την απληστία) Κάκκαβο, 27-07-2013

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Στις 27-07-2013 πραγματοποιήθηκε πεζοπορία στον Κάκκαβο, στα πλαίσια των εκδηλώσεων ενημέρωσης – συμπαράστασης , του 14ου camping αγωνιστικών κινήσεων και μαθητικής αντίστασης.

Δείτε με τα μάτια σας…

Δείτε την αρχική δημοσίευση