Η παιδαγωγική τιμωρία στο Βυζάντιο

Anna ' s Pappa blog

Άννα Δ. Παππά, δασκάλα συγγραφέας

schoolΟι γνώσεις μας για την Παιδαγωγική στο Βυζάντιο προέρχονται από τις παιδαγωγικές απόψεις  που διαλαμβάνονται στα ιατρικά συγγράμματα της εποχής. Παρατηρούμε, με  έκπληξη,  ότι στα ιατρικά συγγράμματα εκφράζονται παιδαγωγικές απόψεις διαμετρικά αντίθετες από αυτές των δασκάλων και της εκκλησίας, όπως  η κατάλληλη ηλικία έναρξης του σχολείου και η επιλογή του δασκάλου.
Έτσι, σύμφωνα, με τους ιατρούς, οι δάσκαλοι θα πρέπει να είναι πράοι και φιλάνθρωποι και να διδάσκουν χρησιμοποιώντας τον έπαινο σε άνετη και χαρούμενη ατμόσφαιρα, η δε άνεσις και χαρά της ψυχής εις ευτροφίαν σώματος μεγάλα συμβάλλεται. Επιπλέον, καταδικάζονται οι δάσκαλοι που επιπλήττουν τους μαθητές ή χρησιμοποιούν βία, γιατί δημιουργούν χαρακτήρες, που τελικά απεχθάνονται τη μάθηση. Προτείνεται, από τους ιατρούς, να έχουν οι μαθητές περισσότερο ελεύθερο χρόνο για παιχνίδι, ουκ αναγκαίον δε ουδέ διά όλης της ημέρας θλίβειν τους αρτιμαθείς.
Να τονιστεί εδώ το παράδοξο και ακραίο, ότι τόσο η εκκλησία όσο και οι…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 384 επιπλέον λέξεις