Πολύ εύθραυστη παραμένει η εμπιστοσύνη στην οικονομία

ΨΙΘΥΡΟΙ

Untitled-30233Ερευνα Πανεπιστημίου Κύπρου

Πολύ εύθραυστη παραμένει η εμπιστοσύνη στην κυπριακή οικονομία παρά το γεγονός ότι το οικονομικό κλίμα παρουσίασε βελτίωση τον Ιούλιο του 2013, με το Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να αυξάνεται κατά 2,7 μονάδες σε σύγκριση με τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικονομικής Συγκυρίας του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, παρά τη μικρή αύξηση του δείκτη, ο ΔΟΣ παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, γεγονός που προδιαγράφει τη συνέχιση των δυσμενών συνθηκών στην οικονομία τα επόμενα τρίμηνα.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 657 επιπλέον λέξεις