Έχουν δεσμευθεί με υπογραφές…για την πώληση του «νερού»..

Olympia.gr

Το «The Second Economic Adjustment Programme for Greece
Second Review – May 2013», είναι η προηγούμενη, και σε κάθε περίπτωση σε ισχύ, αναθεώρηση της τρόικα για το πρόγραμμα της Ελλάδας.

Η έκθεση συντάχθηκε από το Directorate General Economic and Financial Affairs, υπό την κατεύθυνση του Matthias Mors (Δντή και επικεφαλή της αποστολής στην Ελλάδα).

Επειδή πολλά ακούγονται και γράφονται για την ιδιωτικοποίηση των Εταιρειών Ύδρευσης…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 207 επιπλέον λέξεις