ΧΧΙ και XXV ΤΘΤ: Εκπαίδευση στη Βιαία Διάβαση Ποταμού

CUBE Defense Analysis

Στις αρχές Ιουλίου 2013 στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πλωτών Μέσων στην Περιοχή Ευθύνης του Δ’ Σώματος Στρατού, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση του προσωπικού των Μονάδων και Ανεξάρτητων Υπομονάδων των ΧΧΙ και XXV Τεθωρακισμένων Ταξιαρχιών «ΠΙΝΔΟΣ» και «2ο ΣΙ- ΕΦΕΣΣΟΣ» αντίστοιχα, στη βιαία διάβαση ποταμού.

Πηγή: ΓΕΣ

Δείτε την αρχική δημοσίευση