«Το βαθύτερο νόημα του μνημονίου».( μέρος 1ο)

Στείριδα - el Steiri - Στείρι Βοιωτίας

550_334_248712του Αναστάσιου Λαυρέντζου

Αν κάτι χαρακτηρίζει την εποχή μας είναι το ξεθώριασμα των εξουσιών του παραδοσιακού έθνους-κράτους.Το φαινόμενο αυτό δεν είναι ομοιόμορφο, αλλά αφορά κυρίως τα μικρότερα έθνη-κράτη, των οποίων η αυθυπαρξία τίθεται υπό αμφισβήτηση μέσα από την αφόρητη πίεση που ασκεί η παγκοσμιοποίηση.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 647 επιπλέον λέξεις