Παύση της βιομηχανίας προσωρινών διαταγών

της Εύας Καραμανώλη

Στο πλαίσιο τήρησης των μνημονιακών δεσμεύσεων, το υπουργείο Δικαιοσύνης περιέλαβε στο πολυνομοσχέδιο διάταξη που προβλέπει την άμεση εκδίκαση όλων των εκκρεμών υποθέσεων που αφορούν στους εργαζόμενους στο Δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα οι οποίοι απασχολούνται βάσει προσωρινών διαταγών.

 Η οριστική παύση της «βιομηχανίας» των προσωρινών διαταγών βάσει των οποίων προσλαμβάνονται επ’ αόριστον στο δημόσιο υπάλληλοι των οποίων οι συμβάσεις έχουν λήξει, αλλά και η συμπλήρωση του συνολικού αριθμού των 4.000 δημοσίων υπαλλήλων που θα πρέπει να απολυθούν μέχρι το τέλος του έτους είναι τα δύο ζητούμενα από τη διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο.

Στο πλαίσιο τήρησης των μνημονιακών δεσμεύσεων και κυρίως αυτής που αφορά τις απολύσεις των δημοσίων υπαλλήλων (συνολικά 15.000 μέχρι το τέλος του 2014), το υπουργείο Δικαιοσύνης περιέλαβε στο πολυνομοσχέδιο διάταξη που προβλέπει την άμεση εκδίκαση όλων των εκκρεμών υποθέσεων που αφορούν στους εργαζόμενους στο Δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα οι οποίοι απασχολούνται βάσει προσωρινών διαταγών.

Η διάταξη αυτή αφορά περί τους 6.000 συμβασιούχους εκ των οποίων τουλάχιστον οι 4.000 εκτιμάται οτι θα τεθούν -μετά την κρίση των υποθέσεών τους- εκτός Δημοσίου. Βάσει των συμφωνηθέντων, μέχρι στιγμής οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι δεν μπορούν να προσμετρηθούν στις απολύσεις καθώς δεν είναι μόνιμοι , ωστόσο η ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης εμφανίζεται αισιόδοξη οτι τελικώς η τρόικα θα τους συνυπολογίσει στις απολύσεις.

Σύμφωνα με την διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να έχουν εκδικαστεί και να εκδοθεί αποφάσεις για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν συμβασιούχους. Ειδικότερα όσες αγωγές έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν μετά την 1.11.2013 εκδικάζονται υποχρεωτικά μέχρι τις 1.11.2013 «διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί». Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, ενώ για όσες δεν εκδικαστούν μέχρι την 1.11.2013 «παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής».

Περαιτέρω με την ίδια διάταξη θεσπίζονται αυστηρότατα χρονοδιαγράμματα για την ισχύ των προσωρινών διαταγών η οποία δεν θα ξεπερνά τον ένα μήνα -εκτός και αν υπάρξει ανανέωσή της με απόφαση δικαστηρίου- αλλά και για την έκδοση απόφασης επί της οποίας ανώτατο χρονικό όριο καθορίζονται οι δυο μήνες.

ΑΡΘΡΟ 732

Η κατάργηση του άρθρου 732 Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας βάσει των προβλεπόμενων στο πολυνομοσχέδιο αναμένεται να προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων δεδομένου οτι είχε θεσπισθεί για την προστασία των εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα των οποίων οι απολύσεις πιθανολογούντο ως άκυρες. Ειδικότερα το επίμαχο άρθρο προέβλεπε οτι » σε περίπτωση υπερημερίας του εργοδότη ως προς την αποδοχή της εργασίας του εργαζομένου, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο την προσωρινή απασχόληση του εργαζόμενου μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αγωγής για την κύρια υπόθεση».

Ως προς τους χρόνους εκδίκασης των υποθέσεων:

– Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής προσδιορίζεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Εάν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής η συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται μέσα σε τριάντα ημέρες, αλλιώς δεν δίνεται προσωρινή διαταγή.Εάν η συζήτηση αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο παύει η ισχύς της προσωρινής διαταγής. Μόνο εφόσον συζητηθεί η κύρια αίτηση μπορεί να παραταθεί η ισχύς της προσωρινής διαταγής. Αν η συζήτηση ματαιωθεί δεν χορηγείται νέα προσωρινή διαταγή. Σε περίπτωση μάλιστα που το δικαστήριο παρατείνει την προσωρινή διαταγή τότε το δικαστήριο θα πρέπει να δημοσιεύσει την απόφασή μέσα σε είκοσι ημέρες.

– Ως προς της υποθέσεις που αφορούν άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας , αν η αγωγή δεν έχει ασκηθεί μέχρι τη συζήτηση της αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων η τελευταία απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Παράλληλα εφόσον ο εργαζόμενος απασχολείται βάσει ασφαλιστικών μέτρων, η αναβολή συζήτησης της αγωγής επιτρέπεται μία φορά και μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρω βίας. Η αναβολή δεν μπορεί να ξεπερνά τις 40 ημέρες διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί. Ακολούθως η απόφαση εκδίδεται το αργότερο εντός δύο μηνών από την συζήτηση της αγωγής. Αν η συζήτηση της αγωγής ματαιωθεί αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο.

πηγη

Αρέσει σε %d bloggers: