Ἔμμισθοι «ἀντιεξουσιαστές»;

Φιλονόη καὶ φίλοι......

Ἔμμισθοι «ἀντιεξουσιαστές»;Μὲ προβλημάτισε τὸ παρακάτω μήνυμα τοῦ φίλου μας Ἴωνος Πολιάδου, διότι εἶναι κάτι, τὸ ὁποῖον ἔχω καταγγείλει ἀρκετὲς φορές, εἶτε μέσῳ ἀναδημοσιεύσεων, εἶτε λόγῳ προσωπικῶν ἐμπειριῶν, εἶτε ἀπὸ μαρτυρίες φίλων, τὶς ὁποῖες δημοσίευσα.
Τώρα πιὰ ἀρχίζω νὰ πιστεύω πὼς ὅλη αὐτὴ ἡ ἱστορία μὲ τοὺς «ἀντιεξουσιαστές», πλὴν ἐλαχίστων ἰδεολόγων, εἶναι μία πολὺ καλὰ στημένη παράστασις, ἱκανὴ νὰ ἀποπλοσανατολίσῃ καὶ νὰ παραπλανήσῃ τὴν κοινὴ γνώμη, ἀφ΄ ἑνός, καὶ νὰ δίδῃ λαβὲς γιὰ ἐμπλοκὴ τῆς ἀστυνομίας, σὲ διαμαρτυρίες πολιτῶν, ποὺ οὐδόλως ἀπαιτεῖται ἡ ἐμπλοκή της, ἀφ΄ ἑτέρου. Σὲ συνδυασμὸ φυσικὰ μὲ τοὺς ἐν τελῶς ξεπουλημένους συνδικαλιστές, τώρα πιὰ πιστεύω πὼς ὅλα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν, κι ἔχουν σχέσι μαζύ τους, δὲν εἶναι τίποτα περισσότερο ἀπὸ τμῆμα τῶν μεθοδεύσεων ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ κρατικὸς μηχανισμός, γιὰ τὴν δική μας καταστολή.

συνέχεια 

Δείτε την αρχική δημοσίευση

Αρέσει σε %d bloggers: