Θά μᾶς χαζέψουν ;;

Olympia.gr

Βρέ «ΟΛΥΜΠΙΑ» βᾶλε ἕνα χέρι πού κοντεύω νά χαζέψω ἡ γυναῖκα !!! Βόηθα ! 

Στρίβω τσιγᾶρο … ξαναδιαβάζω … λέω δέν μπορεῖ !

Δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει ΤΟΣΗ βλακεῖα !

Διάβασα αὐτό πρό ὀλίγου: (Τα επαγγέλματα με αυξημένη ζήτηση σύμφωνα με το ΣΕΒ)… καί εἶμαι στό τσάκ νά σαλτάρω !

Θέλω λοιπόν, πάρα πολύ!!!  νά δῶ τόν μουσιού Δασκαλόπουλο νά μᾶς ἐξηγήσῃ πῶς ἀκριβῶς θά βροῦν ἐργασία , σ’ αὐτά τά ἐπαγγέλματα μέ «δυναμική» καί μέλλον , ἄνθρωποι στίς ἡλικιακές ὁμάδες ἀπό 35 – 65 !!!
Ὅπως ἐπίσης, πώς θά σπουδάσουν τά νέα παιδιά σ’ αὐτά τά ἐπαγγέλματα , ἔχοντας ἄνεργους γονεῖς (ἄν ὑποθέσουμε ὅτι γλυτώνουν ἀπό τήν ἀσιτία καί τήν ἀβιταμίνωση) … μιά πού τά περισσότερα ἐπαγγέλματα πού παραθέτουν, εἴτε χρειάζονται σπουδές σέ ἰδιωτική σχολή … ἤ στό ἐξωτερικό !!

Γιά νά μήν ἀναφερθῶ στήν ἐργασιακή ἐμπειρία τήν ὁποῖα πρέπει νά ἀποκτήσουν – διότι ὡς γνωστόν – οἱ Ἕλληνες ἐργοδότες τήν θέλουν μέν ……

Δείτε την αρχική δημοσίευση 217 επιπλέον λέξεις