ΝΟΜΠΕΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ SUCCESS STORY ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

JusticeForGreece

Προσοχή ! Από την έρευνα του κ. Τομπρα προκύπτει ότι το κυβερνητικό χρέος μειώθηκε κατά  1,5 δις ευρώ. Το θέμα όμως είναι ότι ταυτόχρονα μειώθηκε και το ΑΕΠ και έτσι το χρέος, από το 120% του ΑΕΠ που ήταν το 2009 ανέβηκε τώρα στο 180% του ΑΕΠ περίπου. Η κρίση ξεκίνησε λόγω αυτής της αναλογίας καθώς θεωρείται μην βιώσιμο το χρέος που ξεπερνά το ΑΕΠ. Επειδή όμως και τα παιδιά του γυμνασίου ξέρουν ότι αν θέλεις να αντιστρέψεις την εξίσωση Χ>ΑΕΠ σε Χ<ΑΕΠ πρέπει να μειώσεις αντίστοιχα το Χ(χρέος), να αυξήσεις το ΑΕΠ ή και τα δυο μαζί, η τεράστια μείωση του ΑΕΠ (25%) αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι ποτέ δεν ήθελαν να λύσουν το πρόβλημα αλλά να το χειροτερέψουν. Και τα κατάφεραν μια χαρά ! Δείτε :

Δείτε την αρχική δημοσίευση 107 επιπλέον λέξεις