Δήλωση Προέδρου ΔΣΑ για το Ακαταδίωκτο των Μελών του ΝΣΚ

Ενωμένοι Αδέσμευτοι Δικηγόροι

anefthino_nskΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
         Ακαδημίας 60 – Τ.Κ. 10679
  Τηλ.: 210-3398270-271-111

Αθήνα 2.7.2013

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣA, ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΤΑΔΙΩΚΤΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ

Ο Δικηγόρος Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση στη μεθόδευση που επιχειρεί το Υπουργείο Οικονομικών και η οποία αφορά στη νομοθετική κατοχύρωση του ακαταδίωκτου των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τις γνώμες που διατυπώνουν και τις πράξεις που διενεργούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 56 του νομοσχεδίου «Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ, Θέματα κρατικών ενισχύσεων, ΕΛΤΕ, Αναμόρφωση Οργανισμού ΝΣΚ, και άλλες διατάξεις», όπως κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων: “Στο άρθρο 37 του ν. 3086/2002 (Α΄324 ) προστίθεται παράγραφος με αριθμό 5 ως εξής: «5. Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3094/2003 (Α’ 10) εφαρμόζονται και για τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 498 επιπλέον λέξεις