45 Βήματα για την Αναπτυξη

Olympia.gr

Από τον Πόρτα – Πόρτα

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Για την δόση του γ΄ τριμήνου ύψους 4,8 δισ. ευρώ:

1. Υπαγωγή 12.500 δημοσίων υπαλλήλων σε πρόγραμμα κινητικότητας

2. Περιορισμός των εφοριών σε 140 σε ολόκληρη την χώρα

3. Κατάρτιση έως το τέλος Ιουνίου νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

4. Θέσπιση νέου Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών

5. Ψήφιση νέου νόμου για τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας (μέχρι το τέλος

Δείτε την αρχική δημοσίευση 627 επιπλέον λέξεις