Ὁ ἀρχέγονος φόβος τοῦ νεκροῦ…

Ἀνιχνευτές

Ἀρχαιολογικὰ εὐρήματα τεκμηριώνουν τὴ λήψη μέτρων στε νὰ ἀποτραπῇ ἡ ἐπιστροφὴ ἀπὸ τὸν κάτω κόσμο…

Τοῦ Χρ. Γ. Ντοῦμα*

charon-and-psyche-john-roddam-spencer-stanhope 1829-1908

Χάρων καὶ Ψυχή, John Roddam Spencer Stanhope, 1829-1908

   Η συμπεριφορά προς τον νεκρό και η διαχείριση του άψυχου σώματός του είναι γνώρισμα του ανθρώπινου είδους, που δεν απαντά σε άλλη κατηγορία ζώων, μηδέ των ανώτερων πιθήκων εξαιρουμένων. Γιατί ο άνθρωπος έχοντας αποκτήσει συνείδηση της ύπαρξής του άρχισε να διακατέχεται και από ανησυχίες πέρα από την εξασφάλιση της καθημερινής του επιβίωσης. Ωστόσο, αδυνατώντας να αποδεχτεί ότι κι αυτός αποτελεί μέρος του φυσικού κόσμου και, συνεπώς, υπόκειται στους νόμους της Φύσης, άρχισε να αναζητεί απαντήσεις σχετικά με την αρχική του προέλευση αλλά και με την κατάληξή του μετά θάνατον.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 994 επιπλέον λέξεις