Αποκλειστικό: Το πρόγραμμα της ΝΕΡΙΤ!

CAMERA STYLO

nerit

Άρθρον 7 – Το νέον πρόγραμμα άμα τη επανενάρξει διαμορφώνεται ως εξής:

06.00: Ύμνος Τρόικας, ύμνος Αντωνίου Σαμαρά

Δείτε την αρχική δημοσίευση 166 επιπλέον λέξεις