«Τα Οινόφυτα (συνεχίζουν να) είναι μια χαβούζα»

Ροΐδη και Λασκαράτου Εμμονές

Οι διαπιστώσεις των υδρογεωλόγων για τη ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή είναι αποκαταλυπτικές. Πρόσφατη έρευνα καταδεικνύει ότι οι συγκεντρώσεις καρκινογόνων τοξικών βαρέων μετάλλων είναι υπερβολικά πάνω από τα επιτρεπτά όρια  

Δείτε την αρχική δημοσίευση 451 επιπλέον λέξεις