Τα λάθη στη ζωή μας

Παιδείας Εγκώμιον

VeldeA_68Kolf

Velde,Adriaen van de (1636-1672)

 

Του Νίκου Τσούλια

       Τα λάθη είναι τόσο δεδομένα όσο και η ίδια η ζωή μας. Μπορεί να επηρεάζουν την πορεία της ζωής μας όσο και οι σωστές επιλογές μας. Συχνά αποτελούν υπόστρωμα για περαιτέρω λάθη ή και πεδίο δικαιολογίας για περισσότερα λάθη. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τα λάθη μας.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 703 επιπλέον λέξεις