Εκθεση Κομισιόν: Προπαγανδιστική φούσκα η «ανάπτυξη»

αἰέν ἀριστεύειν

Small_img_19310

«Η Ελλάδα ανακτά γρήγορα την ανταγωνιστικότητα κόστους μετά από σημαντικές απώλειες την προηγούμενη δεκαετία. Στα χρόνια πριν από την κρίση, μία σπειροειδής αύξηση των εγχώριων μισθών και τιμών ανέβασε το ελληνικό ονομαστικό μοναδιαίο κόστος εργασίας. Στην περίοδο μεταξύ του 1995 και του 2010, το ελληνικό μοναδιαίο κόστος εργασίας και ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 21.1% και 17% αντίστοιχα, σχετικά με τους εταίρους της ζώνης του Ευρώ. Για να προάγει μία δυνατότερη ελληνική εξαγωγική βάση που θα μπορεί να ανταγωνίζεται τις διεθνείς αγορές, για να μειώσει την εξάρτηση από τις εισαγωγές και να περιορίσει το ελληνικό έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών, η αντιστροφή αυτών των προηγούμενων μισθολογικών και τιμαριθμικών υπερβολών, έχει γίνει ζωτικός στόχος του σταθεροποιητικού προγράμματος για την Ελλάδα. Μέχρι το 2014 η Ελλάδα θα έχει ανακτήσει την ανταγωνιστικότητα που βρίσκονταν το 1995, σχετικά με τη ζώνη του Ευρώ. Υποστηριζόμενη από ευρείς δομικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, όπως…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 725 επιπλέον λέξεις