Ανάπλαση (με τα λόγια, ενόψει εκλογών) του άξονα Αγ. Σοφίας – Αχειροποιήτου

Η καλύβα ψηλά στο βουνό

Άλλα διακόσια μέτρα αναβαθμισμένης ποιότητας ζωής, σε συνέχεια του πιο χάι (χούι) πεζόδρομου της Ευρώπης – μπορεί και της Αφρικής. Ποιος μας πιάνει! 😉

Ανάπλαση του άξονα Αγ. Σοφίας - Αχειροποιήτου

Επισπεύδει ο δήμος Θεσσαλονίκης τις διαδικασίες για την ανάπλαση του ιστορικού άξονα Αγίας Σοφίας – Αχειροποιήτου, σε συνέχεια της πεζοδρόμησης της οδού Αγίας Σοφίας.

Την Τετάρτη, εγκρίθηκε πίστωση 200.000 ευρώ από τον Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2013 για την εκπόνηση μελέτης για την ανάπλαση του ιστορικού άξονα. Η πίστωση παραχωρήθηκε  με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ευάγγελου Λιβεριάτου, σε συνέχεια  ολοκλήρωσης του σχετικού διαγωνισμού του υπουργείου.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 109 επιπλέον λέξεις