29 Μαϊου 1453

Η καλύβα ψηλά στο βουνό

Το αφιέρωμα της «Ε» έχει ένα προσεγμένο χρονολόγιο, που βοηθά να «φρεσκάρουμε» όσα συνδέονται με την πολιορκία και την άλωση της Κωνσταντινούπολης.

Χειμώνας 1452: Ο Μωάμεθ Β’, νεαρός σουλτάνος στο κράτος των Οθωμανών, που είχαν πλέον μεταφέρει την πρωτεύουσά τους στην Αδριανούπολη, αποφασίζει να γυρίσει και την τελευταία σελίδα στη σύγκρουση με τους ελληνόφωνους Ρωμαίους xριστιανούς που συνέχιζαν να έχουν υπό τον έλεγχό τους τη μεγαλύτερη πόλη της Ανατολής, την Κωνσταντινούπολη. Στο περιβάλλον του υπάρχουν ο μετριοπαθής βεζίρης (πρωθυπουργός) Χαλίλ, που εκφράζει τη συντηρητική τάση, και οι στρατηγοί του, ο εξισλαμισμένος Ρωμιός Ζαγανός και ο Τουραχάν.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 2.180 επιπλέον λέξεις