ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ (ασφαλισμένες μέχρι την 31/12/1992) ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ – Ενιαία Αγωνιστική Συσπείρωση Συνταξιούχων (ΕΑΣ.Σ) Εμπορικής Τράπεζας

Greek Unions

Ενιαία Αγωνιστική Συσπείρωση Συνταξιούχων (ΕΑΣ.Σ) Εμπορικής Τράπεζας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ (ασφαλισμένες μέχρι την 31/12/1992) ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ
Πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 10 παρ.17 περ.β του ν.3863/ΦΕΚ Α/115/15-7-2010 και μέχρι την 31/12/2010 για να συνταξιοδοτηθεί μία μητέρα με ανήλικο παιδί (18ο έτος) έπρεπε να συντρέχουν τρείς προϋποθέσεις :
1. 5.500 ημέρες ασφάλισης
2. ανήλικο παιδί (μέχρι 18 ετών)
3. ηλικία 50 ετών για μειωμένη και 55 ετών για πλήρη σύνταξη.
Μετά την έναρξη ισχύος του ν.3863/ΦΕΚ Α/115/15-7-2010 όλες οι ασφαλισμένες μητέρες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι οποίες σε κάποια χρονική στιγμή – που μπορεί να ανατρέξει πολύ πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ως άνω νόμου δεν μπορεί όμως να υπερβεί την 31.12.2010 – συμπλήρωσαν σωρευτικά τις 5.500 ημέρες ασφάλισης και είχαν ανήλικο παιδί, συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε με την συμπλήρωση των ανωτέρω ορίων ηλικίας και χωρίς να εξετάζεται αν συνέτρεχε ή όχι η ανηλικότητα του παιδιού. Δηλαδή εάν μία…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 269 επιπλέον λέξεις