Σημαντικές οι εξελίξεις για το FLNG

Food for Thought

Με βασικό τους σκοπό την εκμετάλλευση των απομονωμένων κοιτασμάτων φυσικού αερίου, οι εταιρείες εξόρυξης αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον την ολοκλήρωση των μελετών και την παραγωγή πλωτών μονάδων υγροποίησης φυσικού αερίου.

Η επιλογή αφορά, κατά βάση, σε μικρά κοιτάσματα που βρίσκονται μακριά από στεριά, γεγονός που καθιστά την αξιοποίησή τους ακριβή. Σε γενικές γραμμές, τα «εύκολα» κοιτάσματα, σε ρηχό βάθος και με καλή πωρότητα πετρωμάτων και «καθαρό» προϊόν, έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Γι’ αυτό και η βιομηχανία του αερίου κοιτάζει με μεγάλο ενδιαφέρον στην εισαγωγή νέων μέσων εξόρυξης που να θέτουν πλέον στο παιχνίδι και τα μη οικονομικά κοιτάσματα.

Με αυτές τις αλλαγές να έχουν ήδη προχωρήσει στο στάδιο της εισαγωγής (π.χ. οριζόντιες γεωτρήσεις, χημική επεξεργασία των «πηγαδιών» και διάσπαση των πετρωμάτων με υγρά), το επόμενο μεγάλο βήμα αφορά πλέον στην εν πλω υγροποίηση του φυσικού αερίου. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν οι εταιρείες εξόρυξης να προχωρήσουν σε επί τόπου φόρτωση…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 746 επιπλέον λέξεις