Ομηροι 33.888 (!) απόστρατοι

Olympia.gr

Ομηροι της αδυναμίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου να εκτελέσει τις συνταξιοδοτικές αποφάσεις που το ίδιο έχει εκδώσει βρίσκονται σύμφωνα με υπολογισμούς 33.888 συνταξιούχοι στρατιωτικοί, οι οποίοι προσέφυγαν

Δείτε την αρχική δημοσίευση 290 επιπλέον λέξεις