Ποιες είναι οι 81 υπηρεσίες του Δημοσίου που διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά

ΕΛΛΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΜΗΣ

ΕΡΜΗΣΗλεκτρονικά θα μπορούν πλέον να παρέχονται μια σειρά από υπηρεσίες προς τους πολίτες μέσα από την εθνική διαδικτυακή πύλη «Ερμής»(www.ermis.gov.gr), αναβαθμίζοντας έτσι το επίπεδο παροχής υπηρεσίας προς τον πολίτη για 81 πιστοποιημένες διαδικασίες, όπως εκδόσεις πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, κλπ.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.272 επιπλέον λέξεις