ΕΡΗΜΟΣ & ΟΑΣΙΣ

Olympia.gr

Άπαντες γνωρίζουν ότι ζωή στην έρημο παρέχει η όασις.

Εάν κατ’ αναλογίαν ευρισκόμεθα ως έθνος, χώρα, ανθρωπότητα σε μία έρημο που δημιουργήθηκε από ένα σύστημα εξουσίας, υποδουλώσεως και διαβολής (το οποίο λίγο ή πολύ όλοι υπηρετήσαμε ) ποίο σύστημα δημιουργεί την ζωογόνο όαση;

Θα έλεγα ένα σύστημα διακονίας, αλληλεγγύης και ελευθερίας.

Εάν κάποιος γνωρίζει μία τέτοια όαση ας την αντιγράψουμε.

Εάν είναι δυστυχές το ότι δεν υπάρχει είναι παρήγορο ότι μπορεί να δημιουργηθεί.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 462 επιπλέον λέξεις