ΠΑΣΟΚ: Εμπορική επιχείρηση «υπό εκκαθάριση»

αἰέν ἀριστεύειν

Του ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΓΚΙΒΑΛΟΥ Αναπληρωτή καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Οι εσωκομματικές αντιπαραθέσεις, οι ακραίες συγκρούσεις –που όχι σπάνια οδήγησαν σε ρήξεις και διασπάσεις– αποτέλεσαν και αποτελούν συστατικό στοιχείο της πολιτικής και των φορέων της. Σ’ όλη τη διάρκεια της μεταπολιτευτικής περιόδου τέτοιου είδους γεγονότα συχνά κυριάρχησαν στην πολιτική μας ζωή. Κορυφαίο φαινόμενο υπήρξε η διάσπαση του ΚΚΕ και η αυτονόμηση του ΚΚΕεσ. Μια διάσπαση που ξεκινούσε από ιδεολογικοπολιτικές, θεμελιώδεις, αρχές και έφθανε μέχρι τους…εκδοτικούς-οικονομικούς μηχανισμούς…

Παρόμοιες διασπάσεις και ρήξεις υπήρξαν έντονες στο ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980, αλλά και στη συντηρητική παράταξη, ακόμα και μέσα στη δεκαετία του 1990.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 589 επιπλέον λέξεις