Επιβολή έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων – Πώς θα βρω την τιμή ζώνης του ακινήτου μου;

neaonline

Δημοσιεύτηκε, στις 9-5-2013, στο ΦΕΚ Α 107/9-5-2013 ο νόμος 4152/2013 στον οποίο περιλαμβάνονται οι διατάξεις για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.). Το έκτακτο αυτό τέλος, που τυπικά αντικατέστησε το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., επιβάλλεται, για το έτος 2013, στις ηλεκτροδοτούμενες, οποτεδήποτε κατά το διάστημα από την 1η Μαΐου 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013, δομημένες επιφάνειες ακινήτων.

Για τον υπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Α. λαμβάνεται υπόψη το εμβαδό της δομημένης επιφάνειας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος και με βάση τα οποία υπολογίζεται κατά την 1η Μαΐου 2013 το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62).

To E.E.T.A. υπολογίζεται ως το γινόμενο του συντελεστή προσδιορισμού του πίνακα α’ επί τον συντελεστή προσαύξησης του πίνακα β’ επί τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 353 επιπλέον λέξεις