Θα γνωρίζουν τα στοιχεία όλων των Ελλήνων φορολογουμένων που μένουν σε κράτη – μέλη του ΟΟΣΑ

Olympia.gr

stop-euroΤη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία Eλλήνων φορολογούμενων που διαμένουν σε κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ, αποκτά το υπουργείο Οικονομικών, μετά τη σημερινή κύρωση από την Ολομέλεια της Βουλής της Σύμβασης του Συμβουλίου Ευρώπης και του ΟΟΣΑ για αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα.

Με βάση τη Σύμβαση, προβλέπονται σαφέστεροι κανόνες σε όλα τα πεδία της διοικητικής συνεργασίας και ιδιαίτερα σε αυτό της ανταλλαγής των πληροφοριών (αυτόµατης, αυθόρµητης και κατόπιν αιτήσεως). Πλέον είναι δυνατό να ζητούνται όλων των ειδών οι φορολογικές πληροφορίες, ενώ το προς αίτηση κράτος δεν μπορεί να αρνηθεί την παροχή αυτών των πληροφοριών, επικαλούμενο ως μοναδικό λόγο ότι δεν έχει ίδιον συµφέρον για τις πληροφορίες ή ότι οι πληροφορίες αυτές κατέχονται από τράπεζα (τραπεζικό απόρρητο).

Δείτε την αρχική δημοσίευση 122 επιπλέον λέξεις