Και ξαφνικά θυμηθήκαμε τον εθελοντισμό

Του Β.Λ.

Δημιουργήθηκε λοιπόν, γκρουπάκι -που αλλού;- στο facebook όπου καλούνται εθελοντές πολίτες να κάνουν τους επιτηρητές στις πανελλήνιες εξετάσεις εν όψει της απεργίας των καθηγητών. Η κίνηση αυτή προφανώς έχει συμβολικό χαρακτήρα αλλά είναι άστοχη πολιτικά. Δε θα ασχοληθώ με τη συντεχνία των καθηγητών και τη συνήθειά τους να χρησιμοποιούν τις πανελλήνιες με εκβιαστικό τρόπο για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Πιο πολύ με ενδιαφέρει η κίνηση αυτή των πολιτών ως ένα δείγμα στρεβλής θέασης του εθελοντισμού.

Μέχρι να ξεσπάσει η κρίση ο εθελοντισμός ήταν γραμμένος για τους Έλληνες στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Εξαιτίας όμως των δύσκολων συνθηκών που δημιούργησε η κρίση ξεπήδησαν εθελοντικές ομάδες που οργανώθηκαν είτε από ιδιωτικούς φορείς, είτε από απλούς πολίτες και αποφάσισαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες όπου υπήρχε ανάγκη. Κυρίως δραστηριοποιήθηκαν, όπου ο κρατικός μηχανισμός απουσίαζε.

Επειδή όμως τα αντανακλαστικά του κρατικού μηχανισμού είναι ιδιαίτερα αργά στην προστασία των όποιων ευάλωτων ομάδων ο…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 236 επιπλέον λέξεις