7+1 πληγές του έλληνα πολίτη

αἰέν ἀριστεύειν

man

Σήμερα, θα προσπαθήσω να αποφύγω να κατηγορήσω τους Πολιτικούς, θα ασχοληθώ με τους πολίτες, τους Έλληνες πολίτες, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι τα αρνητικά στοιχεία που μας χαρακτηρίζουν ως Έλληνες, είναι άσχετα με τις Πολιτικές και πρακτικές που εφαρμόστηκαν και κατά κάποιο τρόπο μας εκπαίδευσαν να λειτουργούμε εσφαλμένα.

Ξεχώρισα 7 πληγές και είμαι σίγουρος, ότι καθένας που θα τις διαβάσει, θα δει ότι έχουμε και εμείς ευθύνη για το ότι συμβαίνει.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.116 επιπλέον λέξεις