«Η ερημία του πλήθους»…

Ελεύθερη Λαική Αντιστασιακή Συσπείρωση

Ο Στάθης στον eniko

371x540_47e861d243cfb895b833e124c40a6aad

Οταν θα τελειώσει η κρίση, θα έχει παγιωθεί. Θα έχει εγκαθιδρύσει νέο καθεστώς. Ως την επόμενη κρίση. Το νέο τοπίο που η κρίση δημιούργησε στην Ελλάδα είναι ήδη ορατό και είναι ο χειρότεροςεαυτόςτου προηγούμενου.

Σε αυτό το νέο τοπίο οδήγησε (εκτός απ’ τη διεθνή συγκυρία ή μάλλον παράλληλα με τη διεθνή συγκυρία) η τριακονταετής διακυβέρνηση της χώρας απ’ τον δικομματικόμονοκομματισμό. Ο ίδιος αστικός μονοκομματισμός σε τρισυπόστατη παραλλαγή, θέτει τώρα τους νέουςόρους (θεσμούς) διακυβέρνησης της χώρας στις νέες συνθήκες.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.094 επιπλέον λέξεις