Δημιουργική γραφή

Anna ' s Pappa blog

Η δεξιότητα αυτή, στο μάθημα της Λογοτεχνίας, απαιτείται να είναι καθοδηγούμενη από τον διδάσκοντα, αντί να αναπτύσσεται ασύδοτα, και οφείλει να είναι προαιρετική υπό δύο έννοιες:
 να μη λειτουργεί στην εκπαιδευτική διαδικασία καταναγκαστικά για τους μαθητές (οι οποίοι μπορεί να μην επιθυμούν να γράψουν κάτι)
 να μην καταπιέζεται, από την άλλη, αλλά να ενισχύεται από τον/την εκπαιδευτικό, στον βαθμό που οι ίδιοι οι μαθητές/τριες αισθάνονται την ανάγκη να εκφραστούν δημιουργικά.

Δείτε την αρχική δημοσίευση