Η σαρία εξαπλώνεται στη Δύση και απειλεί την δημοκρατία

Προσθέστε ἐδῶ τὴν δική σας ἄποψη… (προαιρετικό)

αἰέν ἀριστεύειν

islam

του Κωνσταντίνου

Καθώς το Ισλάμ μετακινείται στη Δύση (και έχει μία μικρή αυξητική αριθμητική τάση στον γηγενή πληθυσμό της Ευρώπης), ίσως θα έπρεπε να προσεγγίσουμε με ιδιαίτερη προσοχή το “φαινόμενο” αυτό. Κι αυτό, επειδή το Ισλάμ μπορεί να εμφανίζεται ως θρησκεία, αλλά ταυτόχρονα “αναπτύσσει” και άλλες “ιδιότητες” οι οποίες λειτουργούν κυρίως ως “γκέτο”, όπως η οικονομία, η κοινωνία, η πολιτική και ο στρατός. Σε όλα αυτά, απαραίτητος συνδετικός κρίκος είναι η θρησκεία, η οποία αναπτύσσει πλέον και την πλέον άγνωστη ιδιομορφία του Ισλάμ, την σαρία.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.132 επιπλέον λέξεις