Διαφημιστικό σποτ αξίας 24,70 ευρώ από ‘Ελληνες φοιτητές του εξωτερικού

Απ'όλα (με sos)

To γύρο του διαδικτύου κάνει το διαφημιστικό σποτ για την Ελλάδα που κατασκεύασαν Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό ξοδεύοντας μόλις… 24,70 ευρώ. 

Δείτε την αρχική δημοσίευση 113 επιπλέον λέξεις