Πορεία στην Παταγονία, Αργεντινή

soshalkidiki

Από Ιερισσιώτες

Εκπρόσωποι από την Ιερισσό συναντήθηκαν το Σάββατο 27 Απριλίου στο Comodoro Rivadavia στην Αργεντινή με επιτροπές κατά των ανοιχτών εξορύξεων της επαρχίας Chubut της Αργεντινής. Αντάλλαξαν εμπειρίες, απόψεις και υλικό. Ο αγώνας κατά των μέγα Εξορύξεων και ανοιχτού τύπου εξορύξεων είναι κοινός. Ο αγώνας για τη ζωή το νερό και τα δάση είναι κοινός!!!

Αξίζει να αναφερθεί πως οι συλλογικότητες συμμερίστηκαν την αγωνία τους για το μέλλον που τους επιφυλάσσουν οι πολυεθνικές και η επιβολή μέτρων από τις κυβερνήσεις της δημοκρατίας.

Δήλωσαν πως ο κοινός αγώνας δεν πρέπει να σταματήσει. Για τα παιδιά και τις μελλοντικές γενιές. Επίσης τόνισαν πως οι κινήσεις και δράσεις τέτοιου είδους εταιρειών είναι παρόμοιες σε κάθε σημείο του κόσμου και μόνο οργανωμένα μπορούν να νικηθούν.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, εκπρόσωποι από όλα τα μέρη της επαρχίας δήλωσαν συγκλονισμένοι  και έκπληκτοι με την προφυλάκιση των 2 αγωνιστών και τους συνθήκες σύλληψης τους, την καταστολή των διαδηλωτών…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 21 επιπλέον λέξεις