Οὐαὶ δὲ ὑμῖν ΠΡΟΔΟΤΕΣ ! O Oρθος της Μ.Τρίτης

αἰέν ἀριστεύειν

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΡΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΨΙΣ Οὐαὶ ὑμῖν

netakias

ΟΡΘΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ! ΤΟΣΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ! Οὐαὶ δὲ ὑμῖν ΠΡΟΔΟΤΕΣ ! εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 545 επιπλέον λέξεις