Προς μια νέα Πατρίδα (Ανακτώντας την εθνική μας κυριαρχία)

Προσθέστε ἐδῶ τὴν δική σας ἄποψη… (προαιρετικό)

αἰέν ἀριστεύειν

patrida

Τον τελευταίο καιρό ακούγονται πάρα πολλές φωνές για την ανάκτηση της εθνικήςμας κυριαρχίας, για το δικαίωμά μας ως έθνος να ζούμε ανεξάρτητοι, για αντίσταση στην υποδούλωση κ.τ.τ. Μολαταύτα, θα πρέπει να αντιληφθούμε μια βασική αλήθεια η οποία μας διαφεύγει διαρκώς: διαχρονικά, το διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον ήταν και είναι εξόχως ανταγωνιστικό και η εθνική ανεξαρτησία δεν είναι ένα δεδομένο “δικαίωμα” που απλώς αναγνωρίζεται. Οι πιέσεις είναι τόσο ισχυρές και αμείλικτες, ώστε ένα κενό δικό σου καλύπτεται αμέσως από κάποιον άλλο και συχνά από έναν γείτονα…

Αντιλαμβανόμενοι την πραγματικότητα αυτή, μπορούμε εύκολα να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι αν και εφόσον επιθυμούμε μια νέα πατρίδα ανεξάρτητη και ισχυρή, έναν τόπο που θα μεγαλώσουν, θα δημιουργήσουν και ίσως θα μεγαλουργήσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας, θα πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια και να εργαστούμε σκληρά, πολλές φορές και κόντρα στην υπάρχουσα γεωπολιτική πραγματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να εντοπίσουμε κάποιους βασικούς τομείς-άξονες στους…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 662 επιπλέον λέξεις