Πριν το τέλος του Ελληνικού Κοινοβουλευτικού Πολιτεύματος

UDemand

Λίγο πριν την κατάρρευση της Τρίτης Επανίδρυσης του Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος από την επανασύσταση της Ελλάδας σε Κράτος, βρεθήκαμε εγκλωβισμένοι σε μία στυγνή Δικτατορία με βαθιές ρίζες συνενοχής σε όλο το εύρος του Πολιτικού μας Κόσμου αλλά και των Συνδικαλιστών.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 657 επιπλέον λέξεις