Ειρήνη: καρπός αγάπης

Απόψεις για τη Μονή Βατοπαιδίου (και όχι μόνο)

6677

Βέβαια κανείς δεν έχει την τέλεια αγάπη.

Έτσι, είναι δυνατόν και αυτός που αγαπάει να αισθάνεται κάποια πικρία για το πρόσωπο που αγαπάει και έτσι και οι συγκρούσεις ανάμεσα σε ανθρώπους, που έχουν κάποια αγάπη, θα είναι αναπότρεπτες, δε θα είναι όμως πόλεμοι, που επιδιώκουν την αλληλοϋπονόμευση και την αλληλο – καταστροφή, αλλά θα γίνονται με την πρόθεση μιας τίμιας και ανοικτής επικοινωνίας.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 38 επιπλέον λέξεις