Αγκάθι για τις τράπεζες τα «κόκκινα δάνεια»

Πονοκέφαλος τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ανακεφαλαιοποιημένων τραπεζών, που υπολογίζονται πάνω από 70 δισ. ευρώ.

eurogreeceΤου Νίκου Φιλιππίδη

Την στιγμή που ο οίκος Moody’s εκτιμά ότι θα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις ελληνικές τράπεζες θα ξεπεράσουν το 30% (άνω των 70 δισ. ευρώ) μέσα στο 2013, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ετοιμάζεται να προχωρήσει σε ειδική αξιολόγηση για το πώς θα τα διαχειριστούν οι βασικές τράπεζες οι οποίες θα συμμετάσχουν στην ανακεφαλαιοποίηση.

Η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος σε απαντησή της προς την αντιπρόεδρο της Βουλής Μαρία Κόλλια Τσαρουχά επισημαίνει ότι με βάση το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής του Δεκεμβρίου 2012, «σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θα ζητήσει από τις βασικές τράπεζες που θα συμμετάσχουν στην ανακεφαλαιοποίηση, να αξιολογήσουν, σε συνεργασία και με ειδικούς εμπειρογνώμονες (work-out specialists) που θα προσκληθούν για το σκοπό αυτό, εάν το υπάρχον πλαίσιο και οι πολιτικές για την αντιμετώπιση των προβληματικών στοιχείων του ενεργητικού τους είναι αποτελεσματικές».

Με την απαντησή της η Τράπεζα της Ελλάδος πετά στις «καλλένδες» τις όποιες προσδοκίες για άμεση προώθηση ρύθμισης για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, καθώς όπως αναφέρει «στη βάση διεθνώς και ευρέως αποδεκτών πρακτικών, θα επανεξεταστεί και θα αναθεωρηθεί το υφιστάμενο πλαίσιο που αφορά σε μέτρα διευκόλυνσης των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς επίσης και το πλαίσιο εξωδικαστικής διαπραγμάτευσης μεταξύ των τραπεζών και των δανειοληπτών οι οποίοι έχουν περιέλθει σε αδυναμία αποπληρωμής των δανείων τους. Η επανεξέταση και αναθεώρηση του πλαισίου θα πραγματοποιηθούν στην κατεύθυνση της διατήρησης της τραπεζικής φερεγγυότητας και της πιστωτικής πειθαρχίας, θα αποφεύγει τη χρήση δημοσιονομικών πόρων για την προστασία των ιδιωτών δανειοληπτών και οι όποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις θα περιορίζονται σε όσους βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση».

Απαντώντας πάντως στην αναφορά της κ. Κόλλια σε δημοσιεύματα για το ενδεχόμενο σύναψης ειδικής συμφωνίας μεταξύ ελληνικών τραπεζών και γερμανικών hedge funds με σκοπό την πώληση χιλιάδων μη εξυπηρετούμενων δανείων και γενικότερα το ενδεχόμενο μαζικών πωλήσεων δανείων σε ξένα κεφάλαια (Distress funds) η Τράπεζα της Ελλάδας επισημαίνει ότι δεν είναι σε γνώση της τέτοια πληροφορία.

Σημειώνεται ότι ο οίκος Moody’s εκτιμά ότι συνολικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις ελληνικές τράπεζες θα ξεπεράσουν το 30% μέχρι το τέλος του 2013, ενώ πιθανότατα θα αυξηθούν περαιτέρω το 2014, λόγω της βαθειάς και παρατεταμένης ύφεσης στην Ελλάδα. Όπως επισημαίνει αν και τα στοιχεία του τραπεζικού συστήματος τον Δεκέμβριο του 2012 έδειχναν αύξηση 36,4% των ονομαστικών μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 24,6% του συνόλου του δανεισμού, ο οίκος θεωρεί πως τα στοιχεία αυτά υποτιμούν το πραγματικό επίπεδο των επισφαλών δανείων διότι εξαιρούν τα περισσότερα αναδιαρθρωμένα δάνεια.

Σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, περίπου το 5% των συνολικών δανείων έχει ήδη αναδιαρθρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2012, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεση του Δεκεμβρίου 2012 για την ανακεφαλαιοποίηση και την αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού τομέα, αναφέρεται πως μόνο για το χαρτοφυλάκιο των στεγαστικών δανείων, τα αναδιαρθρωμένα δάνεια αντιστοιχούσαν σε ποσοστό υψηλότερο του 7% των μεικτών στεγαστικών δανείων. Συνεπώς, η Moody’s εκτιμά πως το εύρος των συνολικών προβληματικών δανείων, συμπεριλαμβανομένων και των αναδιαρθρωμένων, θα είναι πιο κοντά στο 40% μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Στην ίδια έκθεση γίνεται αναφορά σε παλαιότερη επισήμανση της ΤτΕ πως η συνολική πρόβλεψη για την πιστωτική απώλεια του συστήματος την τριετία 2012-2014 ανέρχεται σε περίπου 34,8 δισ. ευρώ (ή περίπου 17,1% των συνολικών δανείων), γεγονός που συνδυασμό με τα πιεσμένα προ-προβλέψεων έσοδα των τραπεζών (περίπου 3 δισ. ευρώ το 2012), θα τις καταστήσουν ζημιογόνες το 2013 αλλά και το 2014.

πηγη