Δεν έχω, δεν πληρώνω (it’s the Laffer Curve stupid!…)

Μπαμπουίνος - Baboon

Laffer-Curve

Οι μαθητευόμενοι κρατιστές μάγοι που εναλλάσσονται στην εξουσία της χώρας μη έχοντας ποτέ διδαχθεί τίποτ’ άλλο εκτός από παραλλαγές κεϋνσιανών μαγικών φίλτρων στα μεγάλα κολλέγια των απανταχού Χόγκγουαρτς, σίγουρα δεν θα έχουν ακούσει για τη καμπύλη Laffer στη φορολογία.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 329 επιπλέον λέξεις