Τεχνολογία «το δέντρο των ανακαλύψεων» – εκπαιδευτικό υλικό

Anna ' s Pappa blog

 

 

 

 

 

 

 

 

Το εκπαιδευτικό πακέτο αποτελείται από μια εικονογραφημένη ιστορία για την εξέλιξη της τεχνολογίας (προϊστορική εποχή, η εφεύρεση του τροχού, η αρχή του ηλεκτρισμού, ο νόμος της υδροστατικής, η αρχή της τυπογραφίας, το εκκρεμές ρολόι, ο νόμος της βαρύτητας, η εφεύρεση του αερόστατου, η βιομηχανική επανάσταση, ανακαλύψεις) και ένα τετράδιο μαθητή με εικονογραφημένες ιστορίες για τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, όπου καλείται το παιδί να συμπληρώσει τους διαλόγους. Ακόμη, περιέχει λεξιλόγιο σχετικό με την εργασία, μελέτη του διαστήματος και τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας.

Δείτε την αρχική δημοσίευση