Οχυρό Ιστίμπεη, 1350 μέτρα υψομέτρο (Φωτογραφικο Υλικο)

Greek National Pride

1 Istimpei

Ιστορικό Μάχης

 Το Oχυρό »ΙΣΤΙΜΠΕΗ» αποτελούσε τμήμα του συγκροτήματος των Οχυρών της Μακεδονίας.

Η δύναμη του Οχυρού ήταν 10 Αξκοί και 300 Οπλίτες.

Ο διαθέσιμος οπλισμός ήταν 2 πυροβόλα των 75 χιλιοστών , 1 αντιαρματικό των 37 χιλιοστών, 1 αντιαεροπορικό των 20 χιλιοστών, 2 όλμοι των 81 χιλιοστών , 26 πολυβόλα, 9 οπλοπολυβόλα και 17 βομβιδοβόλα. Επιπλέον ο ατομικός οπλισμός των ανδρών.

Το Οχυρό »ΙΣΤΙΜΠΕΗ» είχε 30 επιφανειακά έργα και 2.297 μέτρα υπογείων στοών, που αποτελούσαν ένα στεγανό σύνολο.

Στις 0515 της 6ης Απριλίου 1941, τα γερμανικά στρατεύματα που βρίσκονταν στη Βουλγαρία, χωρίς  να τηρηθούν τα συνήθη διπλωματικά έθιμα του τελεσιγράφου και της παροχής προθεσμίας προς απάντηση, εισέβαλαν στο ελληνικό έδαφος.

Άρχισε ο βομβαρδισμός του Οχυρού »ΙΣΤΙΜΠΕΗ» με πυροβολικό διαφόρων διαμετρημάτων, ενώ συγχρόνως πυροβόλα ευθυτενούς τροχιάς, ταγμένα επί της μεθορίου, σε αποστάσεις 250 έως 600 μέτρων από αυτή, έβαλαν εναντίον των φατνωμάτων των πολυβολείων.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 269 επιπλέον λέξεις