ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΔΕ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΨΗΦΙΣΜΑ2 ΕΔΕ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Για να διαβάσετε το ψήφισμα, πατήστε πάνω στις εικόνες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (www.forestry.gr)

Δείτε την αρχική δημοσίευση