Η ερώτηση της χρονιάς από τον Νίκο Ευαγγελάτο για τις απολύσεις στο δημόσιο.

Olympia.gr

Ρωτά ο γίγας Νίκος τον κύριο Χ. Μέγα: Όταν λες για απολύσεις στο δημόσιο, εννοείς υπαλλήλους που εργάζονται στο δημόσιο;

Όχι Νίκο μου. Εννοεί βρυκόλακες που θα τους φέρουμε από τα Καρπάθια και θα τους απολύσουμε χωρίς να

Δείτε την αρχική δημοσίευση 4 επιπλέον λέξεις